Skip to main content Skip to footer site map
Women's Softball
2018_goofy.

2018 Team Roster

# Last Name First Name Co. Class
1 Perez Lilly 11 Freshman
Moriarty Siobhan 4 Sophomore
4 Torrez Erin 7 Junior
5 Roberts Tina 1 Senior
6 Brieher Sydney 25 Freshman
7 Perry ViVi 3 Freshman
8 Wasielewski Katie 13 Senior
9 Tath Gabby 3 Sophomore
10 Oviatt Lily 25 Freshman
12 Sparks Taylor 4 Sophomore
13 Nash  Tori 14 Sophomore
14 Sorensen Kori 11 Junior
15 McClenahan Katie 4 Freshman
16 Kelsey Ginny 5 Sophomore
17 Diatonio Sofia 26 Freshman
18 Pana Maggie 1 Senior
20 Kaiser Rebekah 10 Sophomore
M Mock David 7 Sophomore
go to Top